Video van de dienst voor 9 mei in de Nieuwe Kerk

, , ,

Zondag 9 mei -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra,

Organist: Erik Zeillemaker,

Ouderling: José Westrik,

Diaken: Regina Greidanus,

Koster: Henk Altena,

Geluid: Hanry Slijper,

Beeld: Arjan Kraayenbrink,

Zang: leden van de cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld

De dienst is vormgegeven door Monique Maan, maar door persoonlijke omstandigheden gaat Arjen Hiemstra voor.
Tijdens de dienst staan we stil bij de lezing uit Johannes 15, 9-17. In het evangelie gaat het over het liefdesgebod dat Jezus zijn leerlingen oplegt: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde”. Daarbij lezen we Psalm 33 zoals Huub Oosterhuis deze heeft vertaald. Aan de dienst werken mensen van de cantorij mee o.l.v. Jeannette van ’t Veld.

Link naar de liturgie

Link naar de video