Video van Paaszondag 4 april in de Nieuwe Kerk

, , , ,

Paaszondag -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra
Ouderling en lector: Sergic Davidian
Diaken: Regina Greidanus
Zang: leden van de cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld
Muzikale begeleiding: Erik Zeillemaker
Beeld: Arjan Kraayenbrink
Geluid: Matthias Romeijn
Koster: Alie de Rooij

En dan komt na de Goede Week de eerste zondag van Pasen. Op die morgen staan we dit jaar stil bij het opstandingsevangelie, zoals de evangelist Johannes dat beschrijft. Dan lezen we in Johannes 20 niet alleen het verhaal van hoe Maria van Magdala, Petrus en ‘de andere leerling die Jezus liefhad’ zich naar het graf begeven en zien dat het leeg is. We horen vervolgens ook van hoe Maria van Magdala uiteindelijk Jezus ontmoet terwijl ze denkt dat het de tuinman is.

Link naar de liturgie

Link naar de video