De diensten in de Goede Week

, , , ,

De Goede Week – Wijkgemeente Arnhem-Noord

In de Goede Week zal er dagelijks een viering zijn. Op maandag, dinsdag en woensdag is dat een korte vesper.
Van de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Paasmorgen worden wel beeldopnamen gemaakt. Deze diensten worden allemaal eerder opgenomen, zodat op de dag zelf beeld en geluid beschikbaar is voor iedereen.
Het is een behoorlijke logistieke operatie, die veel flexibiliteit vraagt van de alle medewerkers. Dank aan allen die ervoor zorgen dat ieder van ons zo toch in deze bijzondere week thuis mee kan vieren!
Wie had vorig jaar gedacht dat we ook dit jaar Pasen met zoveel beperkingen zouden moeten vieren…. We wensen u ondanks alles tóch goede dagen toe. We vieren met Pasen de opstanding van Jezus Christus. Leven wint het van de dood, licht is sterker dan duisternis, want God laat niet los wat zijn hand begon. Dat dat vertrouwen ook ons moed en kracht mag in deze tijd.

Arjen en Monique

De vespers
De vespers zijn op maandag opgenomen, in drie afzonderlijke opnames. U ziet op www.kerkomroep.nl bij de datum van 29 maart drie opnames staan, die u per dag kunt afluisteren.
Er worden van de vespers geen beeldopname gemaakt.

Witte Donderdag
In deze viering staan we stil bij de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden. Johannes vertelt niet over het delen van brood en wijn, maar over wat er voorafgaand aan de maaltijd plaatsvindt: Jezus wast de voeten van leerlingen. Teken van dienstbaarheid en verbondenheid.
We vieren in deze dienst het Avondmaal. Voor de medewerkers die in de kerk aanwezig zijn, zullen vooraf stukjes brood en kleine bekertjes wijn klaargezet worden en we nodigen u van harte uit dat thuis ook te doen. Misschien bekijkt of beluistert u de viering alleen, of is dit een mooie gelegenheid om iemand uit te nodigen samen met u te kijken en te luisteren, of wie weet zitten jullie met het hele gezin. Hoe dan ook, ik hoop van harte dat we ons, al is het op afstand, verbonden mogen voelen met elkaar als gemeenschap in Gods naam.

Monique Maan

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag

De dienst van Goede Vrijdag hebben we voorbereid met mensen van de Heilig Hart gemeenschap. Tijdens de dienst lezen we Johannes 18 en 19.
En zo mediteren we over heel het evangelie van Jezus gevangenneming, berechting, kruisiging en dood.
Het zijn niet altijd de makkelijkste verhalen. De verhalen vertellen van verraad, onrecht, haat en lijden. En Jezus laat het gebeuren.
Uiteindelijk na zijn dood zijn er enkelen, die zich om zijn lichaam bekommeren en het begraven in een rotsgraf.

Arjen Hiemstra

Link naar de liturgie

Link naar de video

 

 

 

 

 

 

 

Stille Zaterdag Paaswake

Volgens de Bijbel begint de nieuwe dag op de avond. Zie bijvoorbeeld Genesis 1: ‘Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag’. Zo begint het feest van Pasen dus op zaterdagavond. Daarom op deze avond een viering waarin we de overgang van donker naar licht maken, met verhalen uit de bijbel over redding door de Eeuwige, over licht dat een eind maakt aan de duisternis en het evangelie van Pasen dat ons vertelt dat Jezus als eerste van allen uit de dood is opgestaan. Jezus leeft en wij met Hem! In deze viering wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht, we gedenken onze doop en onze verbondenheid met christenen van alle tijden en plaatsen.

Monique Maan

Link naar de Liturgie

Link naar de video