Video van Palmzondag 28 maart in de Nieuwe Kerk

, , , ,

Palmzondag -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra
Ouderling: Peter van Dijk
Diaken: Geke Blokland
Lector: Christine Meijering
Muziek: Marius de Boer (piano) en Martine Baar (Klarinet)
Zang: Trio o.l.v. Pleuni van der Heide
Koster: Alie de Rooij
Geluid: Matthias Romein
Beeld: Elze Sennema

Link naar de liturgie

Link naar de video