Video van de dienst van 21 maart in de Nieuwe Kerk

, , ,

Vijfde zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: ds Paul Moet
Ouderling en lector: Sergic Davidian
Diaken: José Kieft
Organist: Erik Zeillemaker
Zang: leden van de cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld
Koster: Gerrie van Toor
Beeld: Elze Sennema
Geluid: Hans Peter van Leeuwen

Link naar de liturgie

Link naar de video