Video van de dienst van 28 februari in de Nieuwe Kerk

, , ,

Tweede zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Monique Maan
Ouderling: Theo van Loenen
Diaken: Geke Blokland
Lector: Christine Meijerink
Pianist: Marius de Boer
Violist: Janneke Ruinemans
Koster: Gerrie van Toor
Geluid: Matthias Romein
Beeldopname: Peter Jukkema

Op de tweede zondag van de veertigdagentijd horen we het verhaal over de verheerlijking van Jezus op de berg. Een bijzondere gebeurtenis, die zich niet zomaar laat ‘pakken’.
Ook in deze dienst is er weer een symbolische schikking naar aanleiding van een van de werken van barmhartigheid. Dit keer is dat ‘de dorstigen drinken geven’. In de schikking zijn blauwe bloemen verwerkt – verwijzend naar water, maar het is ook de kleur dit staat voor de verbinding tussen hemel en aarde. De muziek in deze viering wordt verzorgd door Marius de Boer op piano en Janneke Ruinemans op viool.

Link naar de liturgie

Link naar de video