Video van de dienst van 21 februari in de Nieuwe Kerk

, , , ,

Eerste zondag van de Veertig Dagen -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant: Arjen Hiemstra
Organist: Erik Zeillemaker
Ouderling: Peter van Dijk
Diaken: José Kieft
Lector: Jarno Hilhorst
Koster: Albert Wester
Geluid: Hans Peter van Leeuwen
Beeld: Elze Sennema
Met medewerking van Jeannette van ’t Veld die vooraf enkele liederen heeft ingezongen.

Zondag 21 februari is de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
Het Bijbelverhaal dat we lezen is het verhaal van Jezus in de woestijn. Na zijn doop in de Jordaan is Jezus de woestijn ingetrokken en daar komt hij een stem tegen die hem op de proef stelt. Het verhaal lezen we dit jaar uit Marcus 1, 12-15. Daarbij lezen we het gesprek dat God voert nadat Noach met zijn familie uit de ark is gegaan. Na de zondvloed doet God de belofte dat Hij de hele aarde niet weer met water zal bedekken.
Op de liturgische tafel staat een schikking rond één van de werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken in de vorm van een open hart. Mensen moeten elkaar niet vergeten in moeilijke tijden, je wilt er zijn voor elkaar. In de glazen van de schikking staan vergeet-mij-nietjes, tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.
Tijdens de dienst zullen we aandacht besteden aan het thema ‘De zieken bezoeken’ in het kyriëgebed en bij het collectedoel van de diaconie.

Link naar de liturgie

Link naar de video