Video van de dienst van 14 februari in de Nieuwe Kerk

Zesde zondag van Epifanie – Wijkgemeente Arnhem-Noord

Predikant Arjen Hiemstra
Organist Gert-Jan Broer
Ouderling Nanette Borger
Diaken Wim Schröder
Koster Alie de Rooij
Geluid Hanry Slijper
Beeldopname Elze Sennema

Tijdens de dienst van zondag staan we stil bij de genezing van een melaatse. Eerst horen we het verhaal van de genezing van Naäman door Elisa in een verhaal voor jong en ouder. Daarna lezen we Marcus 1, 40-45 waar Jezus een melaatse geneest. Maar wat betekent dat: melaatsheid? Een wetenschappelijke diagnose kunt u niet verwachten. Maar wel wat het betekende voor mensen in Jezus tijd. Geldt dat ook nog in deze tijd? En wat is dat dan? En hoe geneest Jezus dan onze melaatsheid?

Link naar de liturgie

Link naar de video