Vanuit de Diaconie van de Nieuwe Kerk kiezen we ieder jaar een nieuw project om te steunen. Dit jaar kregen we de vraag van de Armeense Apostolische Kerk in Arnhem, die ook kerkdiensten houdt in de Nieuwe Kerk, of wij de mensen in Tavush in Armenië willen steunen.
Al tientallen jaren is er een conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië over grond op het grensgebied van deze twee landen. Door een staakt-het-vuren afspraak in 1994 bleef het lange tijd rustig. Afgelopen zomer is de oorlog helaas weer opgelaaid, ook in de omgeving van Tavush.

 

De bevolking van deze provincie is dus niet veilig. Door de dreiging van bombardementen moeten zij veiligheid zoeken in schuilplaatsen. Deze schuilplaatsen hebben echter niet alle voorzieningen om de mensen goed te kunnen beschermen. Door uw donatie kunnen de veiligheidsomstandigheden voor ouderen, kinderen, vrouwen en mannen verbeteren.

Tot het eind van het jaar willen wij dit doel graag steunen. Dit doen we door acties als bloemenverkoop, maar ook door een collecte in de dienst van 25 oktober 2020. Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer:

NL43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding: Nieuwe Kerk, collecte 25 oktober.

 

 

Alvast hartelijk dank!

De Diaconie van de Nieuwe Kerk