De video van de dienst in de Nieuwe Kerk op zondag 11 oktober om 10.30 uur.

Ouderling van dienst: Peter van Dijk
Diaken van dienst: José Kieft
Voorganger: Arjen Hiemstra
Organist: Erik Zeillemaker
Met medewerking van een zanggroep uit de cantorij o.l.v. Jeannette van ‘t veld
Koster: Alie de Rooij

Link naar video

 

Verkorte liturgie bij de dienst

Welkom

Stilte, aansteken van de kaarsen

Bemoediging en drempelgebed

Lied: Psalm 80

Kyriëgebed

Glorialied: 304

Gebed van de zondag

Eerste lezing: Jesaja 25, 1-9

Lied 762

Tweede lezing: Matteüs 22: 1-14

Lied: 319

Verkondiging

Lied: 320

Mededelingen

Gebeden

Slotlied: 527

Zegen