De video van de eerste dienst in de Nieuwe Kerk op zondag 27 september om 10.30 uur.

Voorgangers: Monique Maan en Arjen Hiemstra
Ouderling van dienst: Peter van Dijk
Diaken van dienst: Judith Beks
Organist: Marius de Boer
Koster: Alie de Rooij
Video-opname: Peter Jukkema (met geluid van Kerkomroep.nl)

 

Link naar video

 

Verkorte liturgie bij de dienst

Muziek: improvisatie over 276

De Paaskaars, de Bijbel, de doopschaal, bord en schaal voor Avondmaal en het gedachtenis-, trouw- en doopboek worden binnengebracht

Welkom en aansteken van de kaarsen

Drempelgebed

Zingen: Psalm 78: 1 en 3

Kyriëgebed

Muziek: Psalm 150

Gebed van de zondag

Lezing: Marcus 16: 1-8

Zingen: 605: (één keer spelen, daarna coupletten 1, 4 en 5 lezen, tenslotte nog een keer spelen)

Verkondiging

Muziek

Mededelingen

Gebeden

Zingen: Een lied van Joke Ribbers op melodie van psalm 110 Bij de her-ingebruikname van een gerenoveerd kerkgebouw

Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen.
Ons hart is aan de Eeuwige gewijd,
die hoger is verheven dan de wolken
en als een helper neerdaalt in de tijd.

Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen.
Hij houdt de hele wereld in zijn hand.
Hij is de grote Koning van de volken
en zeer nabij de kleinen in het land.

Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen.
Wij gaan de pleinen op, de straten in
om menselijk zijn liefde te vertolken.
Dit is de dag, het uur, een nieuw begin.

Zegen

Orgelmuziek

 

Met ingang van 27 september 2020 zijn de diensten in de Nieuwe Kerk. De diensten beginnen om 10.30 uur.

Voor deze diensten geldt het volgende corona-protocol:

Start kerkdiensten:

 1. Ongeveer 70 mensen kunnen (rekening houdend met de anderhalve meter afstand) de dienst bijwonen.
 2. In verband met de ventilatie, zullen zoveel mogelijk ramen en deuren opengezet worden.
 3. De kerkdiensten worden zoals altijd ook uitgezonden via kerkomroep.nl en zo mogelijk ook met beeldopname op YouTube. Dit laatste hangt af van de beschikbaarheid van filmers.

 Deelnemen aan de kerkdienst:

 1. Via tel. 026 3610587 (Gerrie van Toor) kunnen mensen zich op vrijdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur aanmelden.
 2. Men moet aangeven met hoeveel personen men komt. Ook moet aangegeven worden of deze personen een huishouden vormen met elkaar (en dus bij elkaar mogen zitten).
 3. Mensen kunnen bij Gerrie aangeven of ze opgehaald willen worden of dat ze iemand in hun auto kunnen meenemen.
 4. In de kerkzaal is een knutsel-, kleur- en leestafeltje ingericht voor de kinderen.

Binnenkomst kerkzaal:

 1. Zolang de verbouwing nog niet is afgerond, wordt de ingang boven gebruikt.
 2. Bij de deur wordt door een medewerker gecheckt of men zich heeft aangemeld.
 3. Er wordt gevraagd of men last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, koorts, kortademigheid of luchtwegklachten. Bij twijfel wordt men niet toegelaten. Hierover is geen discussie mogelijk.
 4. Men wordt gevraagd de handen te desinfecteren, materiaal daarvoor staat bij de ingang van de kerkzaal.
 5. In de kerk liggen liedboeken klaar, maar indien mogelijk brengen mensen hun eigen liedboek mee.
 6. In de kerkzaal wordt men door een medewerker naar de plaats gebracht. Over de placering is geen discussie mogelijk.
 7. Zodra de dienst begint, gaat de voordeur op slot. Er worden dan geen mensen meer toegelaten.
 8. Tijdens de dienst mag niet heen en weer gelopen worden.

De kerkdienst:

 1. Er is tijdens de dienst ruimte voor gemeentezang, met inachtneming van de geldende regels.
 2. De collecte wordt gehouden bij het verlaten van de kerk. Er staan drie emmertjes staan waarin mensen hun bijdrage kunnen doen.

Verlaten kerkzaal

 1. Na afloop van de dienst verlaten de mensen de kerkzaal op aanwijzing van een medewerker. Hij/zij houdt in de gaten dat er geen file ontstaat bij de uitgang (bv door de collecten).
 2. Het is niet toegestaan om bij of voor de kerk te blijven praten met elkaar. Dat belemmert de doorstroming en zorgt voor onvoldoende afstand tot elkaar.

Overige maatregelen:

 1. Wanneer de kerkzaal niet binnen 24 uur opnieuw gebruikt wordt, hoeft de kerkzaal niet extra schoongemaakt te worden.
 2. Overige (kerkelijke) activiteiten buiten de kerkdiensten kunnen pas plaatsvinden als de verbouwing is afgerond.
 3. De predikanten hebben een contactberoep. Dit maakt het mogelijk om te dopen, te zegenen en avondmaal te vieren.
 4. Bij rouwdiensten in het kerkgebouw regelt de koster de gang van zaken in overleg met de dienstdoende predikant en de uitvaartverzorger.
 5. Dit gebruiksplan is goedgekeurd en vastgesteld door het moderamen van de wijkkerkenraad.
 6. Dit gebruiksplan kan op ieder moment aangepast worden, wanneer de regels van het RIVM hiertoe aanleiding geven.
 7. Dit gebruiksplan wordt gepubliceerd op de website van PGA-Noord en men wordt er op geattendeerd via de Zondagsbrief.
 8. In het kerkgebouw is een uitgeprint exemplaar van dit gebruiksplan aanwezig.
 9. Bij vragen of voor informatie: koster Nieuwe Kerk, Alie de Rooij, 026 4436497

Of de wijkpredikanten:

 1. Arjen Hiemstra, arjen.hiemstra@pgarnhem.nl, 06 4018 0910
 2. Monique Maan, monique.maan@pgarnhem.nl , 06 4089 8978

 

Vastgesteld door het moderamen van de wijkkerkenraad op 24 september 2020

 

Op 6 en 13 september is afscheid genomen van de Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk. Op 20 september bent u welkom in de dienst in de Eusebiuskerk.

Met ingang van 27 september gaan we onze diensten in de Nieuwe Kerk houden. Over de officiële opening volgen later mededelingen via Zondagsbrief en website.

De diensten in de Nieuwe Kerk beginnen om 10.30 uur.
Ook voor deze diensten zult u zich moeten aanmelden. Hoe dat kan, leest u later op deze website en in de Zondagsbrief.

 

De video van de tweede afscheidsdienst van de Diaconessenkerk in de wijkgemeente Arnhem Noord op zondag 13 september om 10.00 uur.

Voorgangers: ds. Monique Maan en Arjen Hiemstra
Ouderling van dienst: Marianne van Liemt
Organist: Erik Zeillemaker
Cantorij: Jeannette van ’t Veld, Josée Westrik, Hester Hasper, Allert de Geus
Koster: Alie de Rooij
Video-opname: Peter Jukkema (met geluid van Kerkomroep.nl)

Liturgie bij de dienst

Link naar video

De video van de eerste van twee afscheidsdiensten van de Diaconessenkerk in de wijkgemeente Arnhem Noord op vrijdag 11 september om 19.30 uur.

Voorgangers : ds. Monique Maan en ds. Arjen Hiemstra
Ouderling van dienst : Dick Appels
Organist : Erik Zeillemaker
Cantorij : Jeannette van ’t Veld, Hester Hasper, Sergic Davidian, Peter Hekkers
Koster : Alie de Rooij
Video-opname: Peter Jukkema (met geluid van Kerkomroep.nl)

Liturgie bij de dienst

Link naar video

De video van de laatste dienst van de wijkgemeente Arnhem Noord in de Bethlehemkerk op zondag 6 september om 10 uur.

Voorgangers: Arjen Hiemstra en Monique Maan
Ambtsdrager en lector van dienst: Nanette Borger
Musici: Jan Willem van Eijk (altviool) en Bert Terwel (orgel)
Kosters: Frits Gerritsen en Gerrie van Toor
Video-opname: Elze Sennema (met geluid van Kerkomroep.nl)

Liturgie bij de dienst

Link naar video