Vrijwel vanaf het begin van de coronacrisis in ons land hebt u de ‘berichten aan de thuisblijvers’ ontvangen, verzorgd door Arnhemse predikanten en kerkelijk werkers. Er zijn tot nu toe 22 edities verschenen.

We hebben het met heel veel plezier gedaan, en hebben gemerkt dat heel veel mensen ze ook met plezier gelezen hebben. Belangrijker was misschien nog dat we in de afgelopen -voor velen eenzame- tijd op deze manier gestalte konden geven aan onze verbondenheid met elkaar.
Vóór de vakantie hadden we een planning gemaakt tot en met het einde van augustus. Er is daarom deze week geen nieuw ‘bericht’; anderzijds zijn de beperkende maatregelen, ook in de kerk, voorlopig nog niet voorbij.

We nemen deze week even tijd om na te denken over de vraag of, en hoe we verder willen gaan. Mogelijk hebt u daar zelf ook ideeën over: doorgaan of niet? Op dezelfde manier, of (een beetje) anders? Zijn er thema’s die u gemist hebt, of waarover u ons graag nog eens zou horen? We horen het heel graag van, liefst in de vorm van een e-mail, rechtstreeks aan (één van) ons beiden.

Met hartelijke groet, mede namens alle schrijvers!

Pierre Eijgenraam jpeijgenraam@kpnmail.nl
Arjen Hiemstra arjen.hiemstra@pgarnhem.nl