Protocol kerkdiensten vanaf 5 juli

Coronaprotocol Diaconessenkerk en Bethlehemkerk

Start kerkdiensten:

 1. Vanaf 1 juli is er op zondag om 9.30 uur een dienst in de Diaconessenkerk en om 11.00 uur in de Bethlehemkerk. De predikant en zo mogelijk ook de organist zijn de enigen die in beide diensten aanwezig zijn.
 2. In de Diaconessenkerk kunnen (rekening houdend met de anderhalve meter afstand) ongeveer 50 mensen de dienst bijwonen, in de Bethlehemkerk ongeveer 55 mensen.
 3. In de Bethlehemkerk wordt met stickers op de banken aangegeven waar mensen kunnen zitten, in de Diaconessenkerk door stoelen te blokkeren en met papier of sticker aan te geven welke stoelen wél gebruikt mogen worden.
 4. In beide kerken wordt de doorgang naar beneden afgesloten met een lint. Mensen mogen niet in andere delen van het gebouw, alleen in de kerkzaal.
 5. In verband met de ventilatie, zullen zoveel mogelijk ramen en deuren open gezet worden.
 6. De kerkdiensten worden zoals altijd ook uitgezonden via kerkomroep.nl en zo mogelijk ook met beeldopname op YouTube. Dit laatste hangt af van de beschikbaarheid van filmers.

Deelnemen aan de kerkdienst:

 1. Via tel. 026 3610587 (Gerrie van Toor) kunnen mensen zich op vrijdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur aanmelden als bezoeker van de kerkdienst.
 2. Men moet aangeven in welke kerk men de dienst wil bijwonen en met hoeveel personen men komt. Ook moet aangegeven worden of deze personen een huishouden vormen met elkaar (en dus bij elkaar mogen zitten).
 3. Gerrie van Toor houdt een lijst bij voor de Diaconessenkerk en een lijst voor de Bethlehemkerk.
 4. Er wordt geïnformeerd of er rekening gehouden moet worden met rolstoel of iets dergelijks.
 5. Er worden geen reserveringen aangenomen vóór 16.00 uur en vol is vol. De telefoontjes moeten zo kort mogelijk gehouden worden om te voorkomen dat anderen steeds de ‘in gesprek toon’ krijgen.
 6. Er is geen mogelijkheid voor autodienst.
 7. Er is geen kindernevendienst en /of creche en/of jeugdkerk.
 8. Op zaterdag wordt, aan de hand van de reserveringen, de kerkzaal ingericht. Een deel van de zaal wordt ingericht met stoelen voor één persoon, een deel wordt ingericht voor tweetallen en een deel voor meerpersoonshuishoudens. Men wordt geplaceerd op volgorde van binnenkomst.

Binnenkomst kerkzaal:

 1. In de Bethlehemkerk komen de mensen binnen via de buitentrap / hoofdingang.

In de Diaconessenkerk komen de mensen binnen via de hoofdingang.

 1. Bij de deur staat wordt door een medewerker gecheckt of men zich heeft aangemeld.
 2. Er wordt gevraagd of men last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, koorts, kortademigheid of luchtwegklachten. Bij twijfel wordt men niet toegelaten. Hierover is geen discussie mogelijk.
 3. Men wordt gevraagd de handen te desinfecteren, materiaal daarvoor staat bij de ingang van de kerkzaal.
 4. De toiletten mogen niet gebruikt worden.
 5. De garderobes mogen niet gebruikt wordt.
 6. Achterin de kerk liggen liedboeken klaar, maar indien mogelijk brengen mensen hun eigen liedboek mee.
 7. In de kerkzaal wordt men door een medewerker naar de plaats gebracht. Over de placering is geen discussie mogelijk.
 8. Zodra de dienst begint, gaat de voordeur op slot. Er worden dan geen mensen meer toegelaten.
 9. Tijdens de dienst mag niet heen en weer gelopen worden.

De kerkdienst:

 1. In de Diaconessenkerk kunnen de organist, de ouderling van dienst en de predikant op het liturgisch centrum plaatsnemen, zij tellen dus niet mee bij het aantal zitplaatsen in de kerkzaal.
 2. In de Bethlehemkerk zit de predikant aan de zijkant en de organist bij het orgel. De ouderling van dienst zit in één van de banken en telt dus wel mee bij het aantal zitplaatsen in de kerkzaal.
 3. Tijdens de dienst hebben ouderling en predikant elk hun eigen plek / microfoon.
 4. Er is tijdens de dienst wel orgelspel, maar géén gemeentezang. Er is ook geen zang door leden van de cantorij of andere zanggroepen. Zo wordt voorkomen dat de zangers toch onbedoeld gemeenteleden besmetten en/of dat gemeenteleden gaan meezingen.
 5. Er is geen diaken van dienst aanwezig.
 6. De collecte wordt gehouden bij het verlaten van de kerk. Er zullen drie bakjes of emmertjes staan waarin mensen hun bijdrage kunnen doen.
 7. Er wordt geen koffie gedronken na de dienst.

Verlaten kerkzaal

 1. Na afloop van de dienst verlaten de mensen de kerkzaal op aanwijzing van een medewerker. Hij/zij houdt in de gaten dat er geen file ontstaat bij de uitgang (bv door de collecten).
 2. Iedereen verlaat de kerk via de hoofdingang.
 3. Bij het verlaten van de kerk worden de handen opnieuw gedesinfecteerd.
 4. Het is niet toegestaan om bij of voor de kerk te blijven praten met elkaar. Dat belemmert de doorstroming en zorgt voor onvoldoende afstand tot elkaar.

Overige maatregelen:

 1. Omdat de kerkzaal in de week niet gebruikt wordt, hoeft de kerkzaal niet extra schoongemaakt te worden.
 2. Voor kerkelijke activiteiten buiten de kerkdiensten, moet altijd eerst contact opgenomen worden met de koster. Zij beoordelen of de activiteit kan plaatsvinden en onder welke voorwaarden.
 3. Er is tot nader orde geen verhuur aan en gebruik door derden.
 4. Deze afspraken gelden in ieder geval voor 5 en 12 juli. Daarna wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Ook wordt het protocol bijgesteld als de richtlijnen van het RIVM veranderen.
 5. Er is nog geen protocol gemaakt voor avondmaals- en doopdiensten.
 6. Bij rouwdiensten in het kerkgebouw regelt de koster de gang van zaken in overleg met de dienstdoende predikant.
 7. Dit gebruiksplan is goedgekeurd door de wijkkerkenraad.
 8. Dit gebruiksplan geldt voor de Diaconessenkerk en voor de Bethlehemkerk wordt via een brief bekend gemaakt aan alle gemeenteleden van PGA-Noord. Het plan komt ook op de website van PGA-Noord en men wordt er op geattendeerd via de Zondagsbrief.
 9. In ieder kerkgebouw is een uitgeprint exemplaar van dit gebruiksplan aanwezig.
 10. Bij vragen of voor informatie:

Diaconessenkerk: Alie de Rooij, 026 4436497

Bethlehemkerk: Gerrie van Toor, 026 3610587

Of de wijkpredikanten:

 1. Arjen Hiemstra, arjen.hiemstra@pgarnhem.nl, 06 4018 0910
 2. Monique Maan, monique.maan@pgarnhem.nl , 06 4089 8978

vastgesteld door de wijkkerkenraad op 9 juni 2020