Update verbouwing – filmpje!

Dinsdag 28 april 2020 heeft Arjen Hiemstra een rondleiding door de kerk gehad. Voor en na de rondleiding is door Peter Jukkema een vraaggesprek met hem opgenomen. Het filmpje daarvan is te bekijken via deze link:

https://youtu.be/w5l-tw8iZ_8

Hoewel we op de goede weg zijn met het stoelenplan, zijn we er dus nog niet. Momenteel hebben we nog niet voldoende om 200 te bestellen: we staan, of liever: we zitten op 58. Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. U kunt uw bijdragen storten op het bekende rekeningnummer NL 37 INGB 0009 164 787 tnv Wijkfonds Wijkgemeente Arnhem Noord.