Dinsdag 28 april 2020 heeft Arjen Hiemstra een rondleiding door de kerk gehad. Voor en na de rondleiding is door Peter Jukkema een vraaggesprek met hem opgenomen. Het filmpje daarvan is te bekijken via deze link:

https://youtu.be/w5l-tw8iZ_8

Hoewel we op de goede weg zijn met het stoelenplan, zijn we er dus nog niet. Momenteel hebben we nog niet voldoende om 200 te bestellen: we staan, of liever: we zitten op 58. Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. U kunt uw bijdragen storten op het bekende rekeningnummer NL 37 INGB 0009 164 787 tnv Wijkfonds Wijkgemeente Arnhem Noord.

Grietje  Wieringa-Moorman, 27 oktober 1935, Lid
Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Arnhem sinds 1984 en en coördinator  Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem.

Janny Bollen-Steenbergen, 22 juni 1932, lid 

Was vrijwilliger bij de Evangelische Broedergemeente Arnhem als pastoraal werker en begeleider van predikanten, maar ook organist, pianist én dirigent van het kerkkoor en vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Arnhem. Nog steeds vrijwilliger in Woonzorgcentrum Vreedenhoff, waar zij  woont.

Op dit moment worden de kerkdiensten digitaal uitgezonden. Er is elke zondag één dienst voor de hele Protestantse Gemeente Arnhem, met twee voorgangers.
De planning tot 1 juli 2020 alsvolgt:

7 juni: ds. Elsje Pot en ds. Arjen Hiemstra, vanuit de Kandelaar
14 juni: ds. Marieke Fernhout en ds. Monique Maan, vanuit de Diaconessenkerk
21 juni: ds. Hubertien Oostdijk-van Andel en ds. Monique Maan, vanuit de Bethlehemkerk
28 juni: ds. Marieke Fernhout en ds. Pierre Eijgenraam, vanuit de Kandelaar

De diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Klik op Gelderland, type Arnhem, en zoek de juiste kerk.
Er wordt ook een beeldopname van iedere dienst gemaakt. De link naar YouTube vindt u op de website van de PGA: pgarnhem.nl

Waarschijnlijk worden er vanaf 5 juli in Noord weer diensten op zondagmorgen gehouden.
Momenteel wordt gewerkt aan een protocol voor deze diensten. Zodra dit vastgesteld is, wordt het per brief onder de gemeenteleden verspreid en zal het ook te lezen zijn op deze website.