Vanaf nu zijn beide wijkpredikanten bereikbaar op een nieuw telefoonnummer:
ds Arjen Hiemstra: 06 4018 0910
ds Monique Maan: 06 4089 8978

Wilt u deze nummers vanaf nu gebruiken – en dus andere, oude nummers uit uw telefoon of adresboekje vervangen door deze nummers? Bij voorbaat dank!