1 febr 2020

Positief nieuws voortgang verbouwing Nieuwe Kerk

In de vorige zondagsbrief bent u op de hoogte gebracht van de mogelijke vertraging van de verbouwing van de Nieuwe Kerk.

Ook is aangegeven dat alles in het werk  wordt gesteld om de noodzakelijke goedkeuring  voor de verbouwingsplannen te krijgen. Deze inspanningen hebben er de afgelopen dagen toe geleid dat de goedkeuring van de CCBB inmiddels is ontvangen en dat de verbouwing van start kan gaan.

Dit betekent dat de komende periode de overeenkomst met de aannemer afgerond en ondertekend kan worden. Ook zal de omgeving nader worden geïnformeerd over de verbouwingsplannen via een informatie avond. De datum voor informatie avond kan worden vastgesteld nadat de overeenkomst met de aannemer is ondertekend.

De voorbereidingen voor de verbouwing  gaan ook door. Diverse werkgroepen als keuzecommissie en de werkgroep inrichting zijn om die reden onder meer druk doende met het voorbereiden van voorstellen aan de Wijkkerkenraad. Deze gaan onder meer over zaken als welke inventaris naar de Nieuwe Kerk mee gaat en welke spullen een andere bestemming kunnen krijgen. Ook wordt nagedacht over aspecten als welke audio en video apparatuur er nodig is.  Verder wordt bekeken op welk moment de verkoop van de spullen uit de Opstandingskerk die niet nodig zijn voor de Nieuwe Kerk kan doorgaan. Hierover zult u in de één van de komende zondagsbrieven nader geïnformeerd worden.

Al met al is het positief nieuws dat we de goedkeuring van het CCBB ontvangen hebben en leiden alle inspanningen tot een prachtig resultaat, te weten een nieuwe “Nieuwe Kerk”.

In de eerdergenoemde zondagsbrieven houden wij u ook op de hoogte van de voortgang van de verbouwing.

Met vriendelijke groet,

namens de wijkkerkenraad en begeleidingscommissie,

Peter van D en Hans Peter van L

26 jan 2020

Vertraging verbouw