1 febr 2020

Positief nieuws voortgang verbouwing Nieuwe Kerk

In de vorige zondagsbrief bent u op de hoogte gebracht van de mogelijke vertraging van de verbouwing van de Nieuwe Kerk.

Ook is aangegeven dat alles in het werk  wordt gesteld om de noodzakelijke goedkeuring  voor de verbouwingsplannen te krijgen. Deze inspanningen hebben er de afgelopen dagen toe geleid dat de goedkeuring van de CCBB inmiddels is ontvangen en dat de verbouwing van start kan gaan.

Dit betekent dat de komende periode de overeenkomst met de aannemer afgerond en ondertekend kan worden. Ook zal de omgeving nader worden geïnformeerd over de verbouwingsplannen via een informatie avond. De datum voor informatie avond kan worden vastgesteld nadat de overeenkomst met de aannemer is ondertekend.

De voorbereidingen voor de verbouwing  gaan ook door. Diverse werkgroepen als keuzecommissie en de werkgroep inrichting zijn om die reden onder meer druk doende met het voorbereiden van voorstellen aan de Wijkkerkenraad. Deze gaan onder meer over zaken als welke inventaris naar de Nieuwe Kerk mee gaat en welke spullen een andere bestemming kunnen krijgen. Ook wordt nagedacht over aspecten als welke audio en video apparatuur er nodig is.  Verder wordt bekeken op welk moment de verkoop van de spullen uit de Opstandingskerk die niet nodig zijn voor de Nieuwe Kerk kan doorgaan. Hierover zult u in de één van de komende zondagsbrieven nader geïnformeerd worden.

Al met al is het positief nieuws dat we de goedkeuring van het CCBB ontvangen hebben en leiden alle inspanningen tot een prachtig resultaat, te weten een nieuwe “Nieuwe Kerk”.

In de eerdergenoemde zondagsbrieven houden wij u ook op de hoogte van de voortgang van de verbouwing.

Met vriendelijke groet,

namens de wijkkerkenraad en begeleidingscommissie,

Peter van D en Hans Peter van L

26 jan 2020

Vertraging verbouw

Kerk van Arnhem zijn we samen!

Samen kerk
Samen zijn we op weg naar de nieuwe kerk in Arnhem. We hebben nieuwe wijkgemeenten gevormd en plannen gemaakt om kerkgebouwen aan te passen aan onze wensen.
Er gebeurt veel in onze kerk en u maakt dit als lid allemaal mee. Vele vrijwilligers organiseren activiteiten. Ons predikantenteam is uitgebreid door de komst van ds. Hiemstra. Er worden huisbezoeken afgelegd, cursussen aangeboden zoals Bijbelstudie en er zijn gespreksgroepen waar u aan mee kunt doen. Daarnaast zijn er jongerengroepen, cantorijen, koren en vele commissies.

Er zijn gemeenteleden die zich inzetten om mensen naar de kerk of een ziekenhuis te brengen, die vakanties mogelijk maken voor hen die minder te besteden hebben en die zich bekommeren om dak- en thuislozen.

Via Kerkperspectief, een zondagsblad of wijkblad wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
Nieuwe activiteiten worden ontwikkeld om aanwezig te zijn als ‘Kerk in de stad’.

Als wij willen dat al dit prachtige werk ook in 2020 doorgaat, dan hebben wij uw hulp nodig bij de actie Kerkbalans.

Wij vragen u daarom er naar vermogen aan bij te dragen.

Digitaal 
Ook dit jaar kan er weer digitaal een toezegging worden gedaan. Dat kan via: https://pgarnhem.nl/bijdragen/

Actie Kerkbalans 
Meer dan 2.000 kerken in Nederland vragen hun kerkleden de komende tijd om een bijdrage voor hun kerk.

Periodieke gift
Gebruiken maken van Overeenkomst Periodieke gift (voorheen Schenkingsakte)? Dan regelen wij dat graag (hier komt overigens geen notaris meer aan te pas).

Uitruimen Opstandingskerk

Op dinsdag 14 januari, is begonnen met het uitruimen van de Opstandingskerk en een eerste start gemaakt voor de Nieuwe Kerk!

Er zijn allerlei activiteiten die moeten plaatsvinden om de kerk volledig leeg te maken, zodat de aannemer 1 februari kan starten met sloop- en bouwactiviteiten.

Er is al een flinke groep vrijwilligers maar iedereen die dat wil mag een steentje bijdragen. Er zijn lijsten beschikbaar, waarop bezigheden, zoals keukens uitruimen, banken demonteren en sorteren, diversen ruimten leeghalen en spullen naar het stort brengen, vermeld staan en op deze lijsten kun u de juiste momenten van uw aanwezigheid invullen.

Wat wij nog te kort komen, zijn een aantal afvalpassen van de gemeente Arnhem.

Als u zich hiervoor wilt aanmelden of vragen hebt kunt u contact opnemen met:

Cees Walda, k.walda@upcmail.nl , 0637170578

Chris Karstens, chriskarstens@planet.nl , 0615251891

Henk Sijbrandij, sijbrandijhf@gmail.com , 0644266859

Voor de regelmatige bezoekers van de diensten in de Diaconessenkerk een weet, voor de anderen minder bekend, dat is de Apero hier na afloop van de kerkdienst. Een paar keer per jaar wordt dan de koffie of thee afgewisseld door een glaasje wijn of ander drankje, en stokbroodjes met de basilicum uit de befaamde keuken van onze chef de cuisine Monica Jacobs. U vindt hier verder de Boekentafel met thrillers, literatuur en ander geestelijk voedsel, opgediend door Jan Siert Wiersema. Ook is de werkgroep ZWO present met Janneke Schaafsma’s kraam Bijzondere Producten voor het Goede Doel, dat jaarlijks wisselt. Aan zit- en statafels worden de onderlinge contacten onderhouden. Margeret en Wim Dalman lopen af en aan om de gasten te bedienen. Kostersechtpaar Wim en Allie de Rooy evenals de dominee, op de genoemde zondag Arjen Hiemstra, houden de wacht over hun kudde.

Maar, boven dat alles hangen bange vragen, u leest ze hieronder.

U allen bent hartelijk uitgenodigd!

Namens de werkgroep Apero, Hennie Jacobs.