De voorbereidingen voor de verbouwing van de Opstandingskerk lopen nog even door, er is dan ook veel werk te doen. Maar in gebruik nemen op startzondag in september 2020 is nog steeds het plan! Inmiddels is er ook een rekeningnummer voor bijdragen uit de eigen kring.

Het verbouwbudget geeft aan dat een deel van de inrichting met eigen bijdragen gefinancierd zal worden. Het meest aansprekende doel vormen de stoelen voor de kerkzaal. De begroting stelt dat voor circa 200 stoelen een bedrag van rond 50.000 € nodig is. Er is een speciaal rekeningnummer voor deze bijdragen:
NL 37 INGB 0009 1647 87 ten name van Wijkfonds Wijkgemeente Arnhem Noord
Hoe u meedoet is natuurlijk aan u. Het zou bijvoorbeeld met een eenmalige storting kunnen, of met een maandelijkse bijdrage: van december tot september is precies tien maanden, dus… De giften zijn binnen de bekende voorwaarden aftrekbaar.
Het is belangrijk op deze manier veel geld bijeen te brengen. Wij gaan u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen van zowel verbouw als fondswerving. Lees daarvoor ook de Zondagsbrieven.
Begeleidingscommissie Voortraject: Hans Peter, Dick, Johan, Sergic, Cees en Otte. Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u bij ons terecht, in persoon en ook via het e-mailadres: verbouwingOK@pgarnhem.nl