Bazaar 2019 Diaconnessenkerk

Inleverdata:

In de maand oktober kunt u iedere maandag spullen voor de bazaar en boeken inleveren, met uitzondering van maandag 14 oktober, i.v.m. andere activiteiten in de kerkzaal van de Diaconessenkerk. Op dinsdag 15 oktober is er eenmalig de mogelijkheid om spullen voor de bazaar en boeken in te leveren.

Vrijwilligers kunnen zich nog opgeven bij Henk Hulstein, henkhulstein@hetnet.nl

De goede doelen worden in de weekbrief bekend gemaakt, maar zijn ook hier te vinden.

De bazaarcie en de boekencie zijn op volle kracht bezig met de voorbereidingen van 6 november. Wij hopen hiervan weer een groots evenement te maken met het doel elkaar te ontmoeten en geld bij elkaar te brengen voor de goede doelen.

Tot ziens op de inleverdata.
Henk Sijbrandij
sijbrandijhf@gmail.com
0644266859