Bazaar 2019 Diaconnessenkerk

Inleverdata:

In de maand oktober kunt u iedere maandag spullen voor de bazaar en boeken inleveren, met uitzondering van maandag 14 oktober, i.v.m. andere activiteiten in de kerkzaal van de Diaconessenkerk. Op dinsdag 15 oktober is er eenmalig de mogelijkheid om spullen voor de bazaar en boeken in te leveren.

Vrijwilligers kunnen zich nog opgeven bij Henk Hulstein, henkhulstein@hetnet.nl

De goede doelen worden in de weekbrief bekend gemaakt, maar zijn ook hier te vinden.

De bazaarcie en de boekencie zijn op volle kracht bezig met de voorbereidingen van 6 november. Wij hopen hiervan weer een groots evenement te maken met het doel elkaar te ontmoeten en geld bij elkaar te brengen voor de goede doelen.

Tot ziens op de inleverdata.
Henk Sijbrandij
sijbrandijhf@gmail.com
0644266859

jeugdkerk najaar 2019

Jeugdkerk najaar 2019

De komende maanden is er weer regelmatig jeugdkerk in de Diaconessen kerk. Maar let op: op sommige zondagen zitten we in een andere kerk. Klik op het schema voor de agenda en overige gegevens.

Kledingbank Arnhem

Kledingbank Arnhem

Naast bed, brood en bad is kleding van essentieel belang om te overleven. Gelukkig is de Kledingbank Arnhem voor velen een mogelijkheid om te voorzien in deze behoefte. Op voordracht van bijvoorbeeld een diaken of een andere instantie die nood signaleert kan iemand kosteloos de nodige kleding komen uitzoeken. Tegelijkertijd wordt goede kleding zinvol hergebruikt.

De stichting draait met veel vrijwilligers, maar onkosten worden gemaakt voor de brandstof en onderhoud van bestelwagens, verbruiksmateriaal, de energierekening, koffie/thee voor de vrijwilligers etc. Mocht u een bijdrage willen leveren dan kunt u dat doen via de bank:

NL 58 RABO 0136017843 Stichting Kledingbank Arnhem e.o.

Of u kunt kleding inleveren bij het Kerkelijk Bureau aan de Rosendaalseweg 507 in Arnhem. Op werkdagen geopend van 9.00 – 12.00 uur. Let op: Binnenkort wordt er speciaal aandacht gevraagd voor de inzameling van winterjassen. Houd dat in gedachte als u de kast induikt om uw winterkleding tevoorschijn te halen…….. U hoort er meer over, later deze maand.