Mededeling vanuit de wijkkerkenraad

,

De wijkkerkenraad is verheugd u te kunnen informeren over de voortgang in het beroepingsproces voor een nieuwe predikant voor wijkgemeente Arnhem-Noord.

Afgelopen dinsdag 11 juni is de Beroepingscommissie bijeen geweest en heeft daar unaniem een keuze kunnen maken uit de kandidaten.

Afgelopen donderdag 13 juni heeft de beroepingscommissie deze voordracht voorgelegd aan de wijkkerkenraad en heeft daarbij haar keuze toegelicht.

Na een informatieronde heeft de wijkkerkenraad unaniem ingestemd met de voordracht van de beroepingscommissie.

Morgen, maandag 17 juni, zal de wijkkerkenraad, zoals staat voorgeschreven in onze kerkorde, deze voordracht voorleggen aan de Algemene Kerkenraad.

Vervolgens is er a.s. donderdagavond 20 juni een gemeenteavond in de Opstandingskerk waar de beroepingscommissie u uitgebreid zal informeren over de te beroepen predikant. Er is dan ook gelegenheid vragen te stellen. Tevens zal u worden gevraagd in te stemmen met het voorgenomen beroep.

De wijkkerkenraad hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten.

Kerk en Buurt juni 2019

Ook deze maand worden er allerlei activiteiten georganiseerd door de werkgroep “Kerk en Buurt”. Inloop ochtenden, concerten, het koffiehuis en nog veel meer. Kijk in de bijlage voor de data en aanvangstijden.