Verbouwing Nieuwe Kerk van start
In de eerste week van april zijn een paar belangrijke dingen gebeurd op de weg naar onze Nieuwe Kerk. De financiën zijn rond en de Werkgroep Verbouwing en Inrichting hield zijn startbijeenkomst. Ook ging al een adviseur aan de slag: een ecoloog verkende de gevaren die onze werkzaamheden voor beschermde diersoorten kunnen opleveren (zie foto). Het gaat dan vooral om vleermuizen. Een verklaring dat de verbouwing ‘veilig’ is voor het leven en welzijn van de natuur is nodig om de Omgevingsvergunning te verkrijgen, dus we wachten in spanning af: met de dieren schuilt vertraging in de kleinste hoekjes en gaatjes…
Begeleidingscommissie Voortraject