UITNODIGING Paasviering voor iedereen van 55+                     

Voor de eerste keer organiseren de Bethlehem- en de Opstandingskerk samen een Paasviering. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen op dinsdag 16 april 2019.

De Paasviering is voor IEDEREEN, dus neem gerust iemand mee.

Deze viering vindt plaats in de kerkzaal van de Opstandingskerk.

Ontvangst vanaf 15.30 met koffie en thee. Het officiële gedeelte begint om 16.00 uur met de paasliturgie “Wij volgen Jezus op de voet”. In deze liturgie houdt Ds. Elsje Pot een korte meditatie en speelt Martine Baar klarinet. Na de pauze houdt de heer Kees Kant een enthousiaste presentatie over de Jansbeek die nu weer door Arnhem stroomt. Met een gezamenlijke broodmaaltijd besluiten we deze bijeenkomst om ca. 18.30 uur.

Wilt u op deze uitnodiging ingaan, dan kunt u zich opgeven

bij Grietje Wieringa, tel. 445 45 80, e-mail W.Wieringa2@chello.nl of bij Wil Terwel, tel. 44 22 072, e-mail wildejoode@hotmail.com.

Mocht u ons willen steunen door middel van een gift, dan kan dat door storting op IBAN NL 72 INGB 0001018679 t.n.v. mevr. D. van Rheede-Wolven, Velp onder vermelding van “Paasgift”.