Met de interne besluitvorming bijna rond, wordt hard gewerkt aan het uitwerken van de verbouwingsplannen voor de Opstandingskerk -de ‘Nieuwe Kerk’ zoals wij hem tijdelijk noemen. Hoe zit dat nu precies?

De ‘Begeleidingscommissie Voortraject’, bestaande uit Hans Peter van Leeuwen, voorzitter, Otte van Zanden en Dick Appels, met als bijzonder lid architect en gemeentelid Johan Blokland is vooral ingesteld om samen met deze laatste:

  • Op basis van het voorlopig ontwerp te zorgen voor een plan dat binnen de financiële kaders past
  • De vergunningverlening met Rijk (monument!) en Gemeente (bestemmingsplan!) te verzorgen
  • Adviseurs voor bijvoorbeeld akoestiek en energie in te schakelen
  • Subsidiemogelijkheden te verkennen
  • Als leidraad voor sluiting van de gebouwen, verhuizing en inrichting een planning te maken
  • Een voorstel uit te werken voor opdrachtverlening aan een aannemer.
  • Het opstellen van een planning voor het bewaken van de werkzaamheden die nodig zijn om de oplevering van het vernieuwde kerkgebouw te halen.

Op dit moment (maart) gaat de aandacht vooral uit naar de financiële inkadering en, met de gemeente Arnhem, naar de toegang en parkeermogelijkheden.

De begeleidingscommissie bestaat vooralsnog tot de start van de verbouwing.

Nu de plannen concreter worden heeft de wijkkerkenraad ook een ‘Werkgroep verbouwing en inrichting’ ingesteld. Deze werkgroep is veel breder van opzet en gaat zorgen voor allerlei zaken als materiaal- en kleurgebruik, indeling en inrichting. Voor een goed resultaat is het natuurlijk nodig veel af te stemmen met de gebruikers, dus met de hele gemeente, maar ook met mogelijke huurders en externe gebruikers. In verband met de nauwe verwevenheid van eisen en wensen met het werk van de aannemer, installateurs, schilders en dergelijke, zal de werkgroep ook de contacten op de bouwplaats onderhouden.

De werkgroep zal zich daarnaast bezig houden met de verhuizing, maar ook met zaken als naamgeving (onze nieuwe kerk krijgt een nieuwe naam), fondswerving en dergelijke. Er is veel te doen, dus laten we allemaal een handje helpen. Creatievelingen, techneuten, regelaars, handen-uit-de-mouwen-stekers, communiceerders, iedereen is nodig bij dit werk!

 

Begeleidingscommissie Voortraject