Nieuwsbrief 23 december

,

Nieuwsbrief van de wijkgemeente Arnhem-Noord 23 december 2018

Nieuwjaarsontmoeting in de Bethlehemkerk:

De ontwikkelingen rondom samengaan en kerksluiting in de wijkgemeente Arnhem Noord heeft als gevolg dat niet iedere zondag, in de drie kerken van de voormalige wijken, een eredienst wordt gehouden.

Voor gemeenteleden van de Bethlehemkerk betekent dit, dat pas op 27 januari 2019 de eerste dienst in de Bethlehemkerk wordt gehouden. Dan wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Het kernteam van de Bethlehemkerk heeft gemeend dat het heel belangrijk is om elkaar te blijven ontmoeten en vast te houden. Het kernteam biedt U daarom de gelegenheid om elkaar op zaterdag 5 januari 2019 van 15.00 – 16.30 uur in de Bethlehemkerk alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen.

Deze uitnodiging geldt niet alleen voor gemeenteleden rondom de Bethlehemkerk maar zeker ook voor alle gemeenteleden van de wijkgemeenteleden Arnhem Noord.

Wees welkom!

Kernteam rondom de Bethlehemkerk

Gezamenlijke dienst 6 januari 2019

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar (6 januari) is er een gezamenlijke dienst in de Diaconessenkerk voor heel Arnhem Noord. Opstandingskerk en Bethlehemkerk zijn die zondag gesloten.

Ds. Monique Maan gaat voor. Er worden ambtsdragers (her)bevestigd en een ambtsdrager treedt af.

Een mooi moment om in de eredienst te mogen ervaren dat gemeenteleden bereid zijn een taak op zich te (blijven) nemen en dat een ambtsdrager na lange tijd de gemeente gediend te hebben, het ambt neerlegt.

U bent allen van harte uitgenodigd!

Over de gebouwen

Het plannen van de verbouwing van de Opstandingskerk gaat gestaag door. Er is overleg geweest met de gemeente Arnhem en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om te zien of onze plannen de monumentale status niet aantasten. Beide organisaties hebben veel vertrouwen in de manier waarop de kerk binnen en buiten aangepast gaat worden. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de duurzaamheid: niet zo eenvoudig bij een relatief oud gebouw dat ook nog eens een weinig gelijkmatig gebruikspatroon kent.

In de Algemene Kerkenraad van 17 december is een ‘voorgenomen besluit’ genomen om verder te gaan op dit pad. Ook met de keuze voor de Salvatorkerk in Zuid was men ingenomen. Het College van Kerkrentmeesters zal één budgetbedrag voorstellen voor de verbouwing van beide kerken.

Sluiting van de ‘overblijvende’ drie kerken is vastgesteld op 31 december 2019.

Zie vooral onderstaand bericht, want de gemeente wordt gehoord voor het besluit definitief wordt.

Gemeenteavond op dinsdagavond 29 januari 2019 in de Opstandingskerk

In het kader van de besluitvorming over de toekomst van de kerken van Noord én Zuid gezamenlijk, zal de Algemene Kerkenraad een gemeenteavond organiseren voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Arnhem. De uitnodiging hiervoor is binnenkort te verwachten maar reserveert u nu alvast deze datum.

Uit de wijkkerkenraad van 11 december 2018

Het beroepingswerk is gaande, zowel het College van Kerkrentmeesters als de wijkkerkenraad ‘loopt zich warm’. De wijkkerkenraad bespreekt de ‘profielschets van de gemeente’. Dat lijkt te gaan over drie (vroegere) wijken, maar wat bindt hen? Speelt het nog een rol dat ook die drie wijken het resultaat van samenvoegingen zijn? Wij vinden ons een regenboog, helder aangelicht.

De werkgroep Noord Verwoord heeft een groot aandeel gehad in de totstandkoming van het profiel en wordt daar zeer voor bedankt. Enkele oud-leden zullen pogen de werkgroep als gespreksgroep opnieuw te starten.

Er vertrekken ambtsdragers en er komen nieuwe.  Wat een vreugde om ieder keer weer mensen te treffen die hun betrokkenheid bij de kerk zo gestalte willen geven.

Over de kerkgebouwen leest u elders. De wijkkerkenraad stelt zich ten aanzien van de te verkopen gebouwen op als adviseur van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters en geeft -bij gelijke voorwaarden- de voorkeur aan bestemmingen met een maatschappelijke functie.

De bezuinigingen van de PGA raken ook de wijken. Wij werken mee aan structurele oplossingen die tot een gezond huishoudboekje leiden. De onzekerheid over de plannen van Siza met Het Dorp maken het er niet gemakkelijker op, maar voor de Siongemeenschap houden wij bijzondere aandacht.

Uit de Algemene Kerkenraad van 17 december 2018

Zoals u al onder het kopje gebouwen heeft kunnen lezen is in de AK vergadering een “voorgenomen besluit” genomen t.a.v. de gebouwenkeuze.

Ook kwam in deze vergadering aan de orde “beroepen predikant voor Arnhem Noord”. Hierin is het besluit genomen dat de wijkgemeente Arnhem Noord, een predikant mag beroepen.

Gemeenteleden zijn benaderd om zitting te nemen in de beroepingscommissie.

In het nieuwe jaar zal de procedure gestart worden voor het beroepen van de nieuwe predikant.

 

Wisseling in het moderamen Arnhem Noord

Met ingang van 1 januari 2019 legt Dick Appels, zijn functie als voorzitter van het Moderamen Arnhem Noord en de wijkkerkenraad, neer. Dick heeft vanaf het begin op een fijne, adequate manier leiding gegeven aan het moderamen en wijkkerkenraad. Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd. Dick blijft nog verbonden als ouderling aan onze wijkgemeente omdat hij, als afgevaardigde vanuit onze wijkgemeente, zijn plaats in de Algemene Kerkenraad wil blijven vertegenwoordigen.

In het huidige nog te lopen proces is dit heel erg fijn, omdat Dick veel kennis heeft ten aanzien van de gebouwen.

Dick zijn plaats wordt ingenomen door Marijke Gerritsen voor de periode van een half jaar.

 

Eén nieuwe website voor Arnhem-Noord: het is bijna zover

Nu samengaan heel gewoon is geworden, doen ook de websites mee. De gebruikers van de drie websites zijn aan kwaliteit gewend en moeten de informatie weer overzichtelijk aangeboden krijgen. Er zitten dus inmiddels heel wat uurtjes in de nieuwe website.

Gerrit Brendeke, Edward Eekma, Albert Wester en gangmaakster Annet Hogenbirk hebben gezorgd voor een verantwoorde site, Jeanine Jentink is inmiddels als moderator betrokken. Het lijkt er op dat we op 6 januari 2019 van start kunnen.

Let rond die tijd dus op mededelingen over de nieuwe site, zoals de naam! Vanuit de drie huidige sites zal je doorgelinkt worden.

U allen gezegende Kerstdagen en een goed 2019.

Marijke Gerritsen

Vice voorzitter moderamen Arnhem Noord

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *